Výuka kytara -2018/19

Ve školním roce 2018/19 nebude z technických důvodů možná pravidelná docházka na hudební výuku formou předplatného na školní rok – 33 hodin (jedna hodina týdně)

Výuka bude probíhat v nepravidelné intervaly cca 1x za 14 dnů – formou dohody (úterý od 15 – 18:00) za cenu 300,- vč. DPH za 1 osobu za 40-60min výuky v budově OU Lochovice.

Zájemci se mohou hlásit na tel.: 605 75 76 26

Děkuji za pochopení